Tietosuojaseloste

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Valokuvaaja Victoria Spiridonova-Favier, 2380210-2, +358 40 706 7141

www.spirit-o-nova.com

info@spirit-o-nova.com

2. REKISTERIN NIMI

Spirit-o-nova:n asiakastietojen rekisteri

3. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietolain §8 mukainen asiakasrekisteri.

Asiakassuhteen ylläpitäminen, hoitaminen, markkinointi.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Laskutukseen tarvittavat tiedot kuten asiakkaan etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakkaan kanssa yhteistyössä syntyneet valokuvat. Mallien tiedoista saattaa löytyä myös syntymävuosi, julkaisulupa- ja mallin ulkonäköä kuvailevia tietoja.

Tiedot asiakkaan kanssa sovituista palveluista liittyen kuvaukseen (valokuvaus- ja käyttölupasopimus).

5. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU:n ulkopuolelle.

6. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterinpitäjänä Victoria Spiridonova-Favierilla on ainoastaan käyttöoikeus kerättyihin tietoihin. Yrityksen ulkopuolisilla ei ole pääsyä tietoihin.

Sopimukset säilytetään sähköisessä muodossa, valokuvat ja laskut sähköisessä muodossa.

Yrityksen käytössä olevat tietokone ja puhelin ovat suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

7. EVÄSTEIDEN (COOKIES) KÄYTTÖ

Evasteiden avulla kerään tietoja verkkosivujeni vierailijoiden sivuston käytöstä ja käyttäjämääristä. Yrityksessä on käytössä Google Analytics.

Tietoihin sisältyvät esimerkiksi käytettävän selaimen ja käyttöjärjestelmän tiedot, vierailujen ajankohta ja määrä, sekä sivut, joilla vieraillaan. 

8. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Jokaisella on oikeus tarkistaa omat tietonsa, vaatia virheellisten tietojen korjaamista ja tietojensa poistoa asiakasrekisteristä.

Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna.

9. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään sen ajan, kun se on asianmukaista ja tarpeellista.